2017. június 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-06-22

2017. június 22. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt
kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
bűneiteket."
Mt 6,7-15
Elmélkedés:
A vallási élet megújításáról elmélkedtünk a tegnapi evangélium kapcsán.
Ezt a gondolatot folytatja a mai részlet, amelyben az imádsággal
kapcsolatban ad Jézus tanítást. Az imádság az Istennel való személyes
és őszinte kapcsolat kifejezése. Az imára nem Istennek van szüksége,
hanem nekünk, embereknek, mert az ima a mi lelki fejlődésünket
szolgálja. Jézus azt tanácsolja, hogy a vég nélküli imádkozás helyett
inkább rövid legyen az imádságunk, de ez fejezze ki Istenre
hagyatkozásunkat, aki jól tudja, hogy mire van szükségünk.
Nem véletlenül nevezzük az Úr imáját, a Miatyánkot a legtökéletesebb
imádságnak, mert egyrészt ezt maga Jézus tanította az apostoloknak és
tanítja nekünk, másrészt ez az ima szépen összefoglalja kéréseinket,
amelyekkel nap mint nap Istenhez fordulunk. Ugyanakkor a Miatyánkban
benne van Istenre hagyatkozásunk is, hiszen nem követelőzve terjesztjük
elé kéréseinket, hanem elfogadjuk akaratát. Már maga a megszólítás is
gyermeki bizalmat és személyességet tükröz, mert Jézus bátorítása
szerint Atyának, Atyánknak szólíthatjuk Istent. A kérések Isten elé
terjesztése pedig azt jelzi, hogy elérhető számunkra az Atya és
megtapasztalható az ő jósága, irgalma és szeretete.
Az ima nem nehéz. Csak el kell kezdeni őszintén szólni Istenhez.
Imádkozva tanuljunk imádkozni!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170622.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum