2017. május 11., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-05-11

2017. május 11. - Csütörtök

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt
hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál,
sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így
is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket
választottam. De be kell teljesednie az írásnak: "Akivel megosztottam
kenyeremet, sarkát emelte ellenem." Előre megmondom, mielőtt
megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem."
Jn 13,16-20
Elmélkedés:
A mai evangéliumi részlet az utolsó vacsora termébe vezet minket.
Amikor Jézus a vacsora közben megmosta apostolai lábát, egyértelművé
tette számukra, hogy a szeretetnek, a szolgálatnak és az alázatosságnak
tettekben kell megnyilvánulnia. A lábmosás nem csupán jelképes volt,
hanem olyan tett, amelyet Krisztus tanítványainak utánozniuk kell. A
szolgálat szellemét az apostoloknak és minden kor keresztényeinek el
kell sajátítaniuk.
Napjainkban sokan megalázónak tartják a szolgálatot, s főként attól
irtóznak, ha beteg embertársukat, magatehetetlen hozzátartozójukat kell
gondozniuk. A szeretettel végzett szolgálat soha nem megalázó, de
valóban alázat szükséges hozzá, amely megadja a szolgálat értékét. És
van egy másik szempont is, ami miatt keresztényként engednünk kell,
hogy a szolgálat vezessen bennünket. Ugyanis minden szolgálat,
különösen a legkisebbeknek, az elesetteknek, a nélkülözőknek és a
nincsteleneknek nyújtott segítség, olyan cselekedet, amelyet
személyesen Krisztusnak teszünk. Ő mondja majd a végső ítéletkor: "amit
e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt
25,40). De ha megtagadjuk a segítséget, azt Krisztustól tagadjuk meg.
Minden emberben Krisztusnak szolgálunk. Tanuljuk meg tőle a szeretetből
végzett szolgálatot!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jóságos Istenem, hálás szívvel köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is,
akik ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat
tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges
mégis, hogy sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem,
hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött!
Ámen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170511.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum