2017. május 10., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-05-10

2017. május 10. - Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt
látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki
bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat,
de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem,
hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája
annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige
ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az
Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit
hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek,
úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.
Jn 12,44-50
Elmélkedés:
A mai evangéliumi szakaszban Jézus saját küldetéséről ad tanítást,
amelyben kijelenti, hogy ő a mennyei Atya küldötte. Aki tehát
visszautasítja Jézust és nem hallgat szavára, az tulajdonképpen a
mennyei Atyát utasítja el. Az ószövetségi próféták sorsa folytatódik
Jézus életében, hiszen az ő esetükben ugyanez volt a helyzet. Aki
elutasította a prófétáknak, mint Isten küldötteinek szavát, az magát
Istent utasította el. Jézus szintén Isten követségében jár, s az Atya
nevében tanít. Világosan látja, hogy a nép vezetői részéről éppen
amiatt éri a legtöbb támadás, mert tanúságot tesz az Atyával való
egységéről és kapcsolatáról. Ezt az egységet nem tagadja meg még akkor
sem, amikor látja, hogy az életébe fog kerülni az Atyától kapott
küldetésének a teljesítése.
A szentmisében minden nap felcsendül számunkra Isten szava. Az ige
liturgiájában elhangzó olvasmányok és a szent szövegeket magyarázó
prédikációk, a mindennapi szentírásolvasás és az arról való elmélkedés
abban segítenek minket, hogy folyamatosan figyeljünk Isten üzenetére. A
tanítás nem maradhat bennünk "holt betű", hanem meg kell elevenednie,
aktív keresztény magatartássá és Krisztusban való életté kell válnia.
Hordozzuk elménkben és szívünkben az "örök élet igéit", és éljük az
evangéliumot! Isten igéjének rendszeres hallgatása ösztönözzön minket
Krisztus követésére: hallgassuk és tartsuk meg tanítását!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek,
hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök
hozzád, hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át
lelkembe, hogy az engem felemésszen, és a te szeretetednek vértanújává
tegyen. Igen, így akarok elkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek: a
szeretet mártírhalálával akarok meghalni, s így egyenest a te irgalmas
szereteted karjaiba repülni.
Lisieux-i Szent Teréz


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170510.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum