2017. május 8., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-05-08

2017. május 8. - Hétfő

Abban az időben Jézus így szólt: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a
juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy
jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres
azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó
pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, - mint ahogy az
Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De
más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is
vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy
pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy
majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert
van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem.
Ezt a parancsot kaptam Atyámtól."
Jn 10,11-18
Elmélkedés:
Istent nem úgy ismerjük meg, ahogyan a világ dolgait. A világot
elsősorban érzékszerveink segítségével vagy technikai eszközökkel
fedezzük fel, Istent pedig a hit által, illetve annak köszönhetően,
amit önmagáról kinyilatkoztat, tanít, felfed számunkra. E megismerésünk
azonban a földi élet során korlátozott, sosem teljes. Isten nem akar
előlünk örökre elzárkózni, hiszen akkor nem léphetnénk vele
szeretetközösségre. Meghagyhatna minket az örök keresés állapotában, de
ehelyett jóságában feltárja magát előttünk. Isten az ő Fiában, a
második isteni személyben, Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki önmagát
számunkra a legteljesebb formában. Ha az isteni kinyilatkoztatást úgy
fogjuk fel, mint puszta ismeretközlést, akkor téves úton járunk.
Valójában Isten azért tárja fel előttünk önmagát, azért közeledik
hozzánk, hogy közösségben éljen velünk.
Mindezek fényében könnyen megérhetjük Jézus "én vagyok" kezdetű
mondásainak valódi jelentőségét. A mai evangéliumban ezt a
kinyilatkoztatást teszi önmagáról: "Én vagyok a jó pásztor." Mintha
csak ezt mondaná: Ember! Ismerd fel, hogy én vagyok a te jó pásztorod,
aki életemet adtam érted! Én vezetlek téged az Atya felé. Engem követve
juthatsz el az örök életre. Kövess engem, és én megmutatom neked, hogy
hol találod meg lelked számára az élő vizet! Hallgass az én hangomra,
hogy eljuss az üdvösségre!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts
minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk
azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170508.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum