2017. április 29., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-04-29

2017. április 29. – Szombat

A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek
a tóra. Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon át Kafarnaum felé. Már
rájuk sötétedett de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a
tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit (mintegy öt kilométert) eveztek
már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon
megijedtek. De Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!" Fel
akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen
ott, ahová tartottak.
Jn 6,16-21

Elmélkedés:

A kenyérszaporítás csodája és Jézusnak az élet kenyeréről mondott beszéde
között egy más jellegű csodáról, Jézus vízen járásáról olvashatunk Szent
János evangéliumában. A kenyerek megszaporítása alkalmával Jézus több ezer
ember előtt mutatta meg isteni hatalmát. A vízen járás alkalmával
kevesebben, csak tanítványai láthatták annak újabb jelét, hogy az Úr
felette áll a természet erőinek és isteni képességekkel rendelkezik. A
rendkívüli esettől maguk a tanítványok is megijednek. Ennek alapján
jogosan feltételezzük, hogy alighanem pánik tört volna ki a nép körében,
ha többen látják a vízen járást. A megijedt tanítványokat Jézus ezekkel a
szavakkal nyugtatja: „Én vagyok, ne féljetek!" (Jn 6,20). Jézus csodái azt
igazolják, hogy ő valóban az Isten Fia. Nem kell megijednünk isteni
hatalmától, nincs okunk félelemre, amikor hozzánk közeledik. Ha engedjük,
hogy hozzánk jöjjön, velünk és bennünk éljen, biztosak lehetünk abban,
hogy jó irányba halad életünk hajója.
A feltámadt Krisztus jelenései olyan események, amelyek bizonyos félelmet
ébresztenek. Ezért amikor Krisztus megjelenik az apostoloknak és a
tanítványoknak, általában így köszönti őket: „Én vagyok, ne féljetek!"
Félelmük örömre változik, amikor felismerik Mesterüket. Legyen bennem is
öröm, amikor a feltámadt Krisztussal találkozom!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, a mi
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösség re.
Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben! Add, hogy mindig
nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170429.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum