2017. április 27., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-04-27

2017. április 27. – Csütörtök

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki
fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról
beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot,
amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám,
aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó.
Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a
Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki
hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem
nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja."
Jn 3,31-36

Elmélkedés:

Jézusnak a mai evangéliumban olvasott szavai megvilágítják keresztény
küldetésünket. Ezt mondja: „Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti."
Egyértelmű, hogy ez a kijelentés elsősorban magára Jézusra, a második
isteni személyre vonatkozik. A Fiú azért jött a világba, hogy mindenkinek
hirdesse az Isten országáról szóló örömhírt.
Másrészt vonatkozik Jézus követőire is. Feltámadása után, mennybemenetelét
megelőzően azt a parancsot adta az apostoloknak, hogy folytassák, amit
megkezdett, végezzék az evangélium hirdetését. Az Egyház minden korban az
Úr parancsának igyekszik megfelelni. Ennek köszönhetően jutott el hozzánk
a krisztusi tanítás, és most a mi kötelességünk az üdvösség örömhírének
továbbadása a következő nemzedéknek.
A húsvéti időszak a hit útján vezet minket. A hithez nélkülözhetetlen,
hogy helyes képünk legyen Istenről. Egy helytelen istenkép a hitetlenség
veszélyét rejti magában. Istent mindenekelőtt Jézus Krisztus személye és
tanítása által ismerjük meg. Az Úr tanúságtétele igaz. Egyszerűen,
meggyőzően tanít minket a mennyei dolgokról, a lelki gazdagságról, Isten
titkairól. Tanítása által a mennyei dolgok vonzáskörébe kerülünk és egyre
közelebb kerülhetünk a minket szerető Istenhez. Segítsen minket a
Szentlélek az igaz Isten megismerésében!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást
okoznak az emberek, terveim kudarcba fulladnak vagy váratlan események
forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból,
az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek. De
te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz és megismerteted
önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványaid,
követőid közé! Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való
kapcsolatomat helyreállítsam!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170427.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum