2017. április 25., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-04-25

2017. április 25. – Kedd

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt
hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A
szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre
Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
„Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony,
mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk,
amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi
dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni,
ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe,
csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte
a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
Jn 3,7-15

Elmélkedés:

A Nikodémussal való beszélgetés második részletét olvassuk a mai napon az
evangéliumban. János evangélista nem árulja el pontosan, hogy milyen
céllal érkezik Jézushoz Nikodémus, aki írástudó volt és a farizeusok
csoportjához tartozott. Bizonyára hallhatott Jézus csodáiról és arról,
hogy a csodák láttán sokan hittek benne. Nikodémus még nem jutott el a
hitre, és világosabban szeretne látni, többet szeretne megtudni Jézusról.
Éjszaka keresi fel őt, aminek vélhetően az az oka, hogy a többi farizeus
előtt szégyelli magát amiatt, hogy érdeklik a Jézus által véghezvitt
csodák, illetve érdeklődést tanúsít tanítása iránt. Talán nem is számított
arra, hogy a Jézussal való első találkozása során olyan komoly vallási
kérdés kerül szóba, mint a lelki újjászületés, amely az Úr kijelentése
szerint a hit által a Szentlélekben történik. Talán nem értett meg mindent
világosan az elhangzottakból, de felébred benne egy jószándékú
kíváncsiság. Engedi, hogy Jézus vezesse az ő gondolatait és tanítsa őt.
Ez a hozzáállás, Nikodémus magatartása nagyon tanulságos számunkra, mert
nem csupán kíváncsiság vezeti, hanem lelkének nyitottsága, amely igazságra
szomjazik. Nem a maga igazságát akarja Jézussal közölni, hanem kérdést
tesz fel: Hogyan lehetséges az újjászületés?
Az örök élet igéit Jézus adja nekünk. Engedem-e, hogy neveljen, tanítson?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit
Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170425.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum