2017. február 9., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-02-09

2017. február 9. – Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást
szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony
szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki
leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól
előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a
kiskutyáknak vetik!" De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az
asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak."
Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta
leányodat." Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a
gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés:

A mai evangéliumban ismét egy csodáról olvasunk, amelyben egyaránt
találunk más gyógyításokból már ismert, illetve sajátos elemeket. Azon már
nem csodálkozunk, hogy Jézus megint pogányok lakta területen jár, ezzel
szemlélteti, hogy az Isten által felkínált üdvösség nem korlátozódik az
ószövetségi választott nép tagjaira, hanem a világ minden nemzetére
kiterjed. Az viszont már jobban felkelti figyelmünket, hogy titokban akar
maradni, nem szeretné, ha jelenléte kiderülne. Valójában itt sem
újdonságról van szó, hiszen már találkoztunk azzal, hogy több csodája
alkalmával kérte a gyógyultakat, hogy ne híreszteljék az esetet. Jelen
történetnél is a messiási titokról van szó. Jézus azért szeretné, hogy a
csodák tanúi ne beszéljenek másoknak, mert ezzel hamis elképzeléseket és
elvárásokat támaszthatnak az ő messiási küldetéséről.
A csodákra jellemző ismerős elem számunkra, hogy az asszony nem zsidó,
hanem pogány, valamint az is, hogy nem önmagáért, hanem a lánya érdekében
kéri Jézus segítségét, például Jairushoz hasonlóan, aki szintén lánya
miatt fordul az Úrhoz. Érdekesség, hogy amíg Jairus esetében Jézus elindul
az ő házába, hogy meggyógyítsa a beteg kislányt, illetve a halálhír
megérkezése után feltámassza őt, addig az asszony kérésére nem indul
útnak, hanem távolból, szavával tesz csodát, amelynek megtörténtét az
asszony hazaérkezve megtapasztalja. S végezetül ismerős elem a segítséget
kérő személy hite, amely a csodát eredményezi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az
irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd, a
te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen
velünk és közöttünk életünk minden napján!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A 2004-ben indult napi e-vangélium történetét egy infografika segítségével
megnézhetitek az alábbi linken:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016. A tavalyi év eredménye,
hogy megújítottuk a honlapot, a www.evangelium365.hu weboldalt, és több
jótékonysági akciót is tartottunk. Az e-mailben küldött evangélium
üzenetek száma a kezdetektől számítva 2016-ban átlépte a 100 milliós
mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás történt a honlapokon is. Az
okostelefon alkalmazást használók száma szintén dinamikusan növekszik.
Legyen mindez Isten dicsőségére!

A 2017. évben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások (iOS és android) megújítását
tervezem. Már elkezdtük az új funkciókkal rendelkező applikáció
fejlesztését, amivel húsvétra szeretnénk elkészülni. Lesznek ez évben is
jótékonysági akciók, amelyek a gyermekek evangelizációját tartják szem
előtt.

A napi e-vangélium olvasása és meghallgatása mindenkinek ingyenes, és az
is marad, ugyanígy az Evangélium365 applikáció is ingyenesen letölthető.
Minden elért eredményünket a Jóisten segítségének, valamint az olvasók
jószándékú imáinak és adományainak köszönhetünk.

Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával a
9 fős csapatommal végzett e-vangelizációs szolgálatot. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Naponta ekkora adomány egy évre csak
1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! Hálásan köszönök minden támogatást. A Jóisten jutalmazza
meg jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 9.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170209.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum