2017. február 6., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-02-06

2017. február 6. – Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és
ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték
Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték,
ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a
városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy
legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette,
meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részletet olvasva könnyen magunk elé képzelhetjük a
Jézust kereső emberek tömegeit, akiknek lelkesedése határtalan. Bárhová is
érkezik meg Jézus tanítványai kíséretében, jelenlétének híre mindenütt
gyorsan terjed. Úgy tűnik, hogy korábbi csodáinak, gyógyításainak híre
valójában már megelőzte őt, ezért viszik hozzá a betegeket. Amikor
tanítványaival együtt Jézus megérkezik és kiszáll a bárkából, akkor az
evangélista megjegyzése szerint „az emberek rögtön fölismerték" őt. Mire
gondoljunk itt a „felismerés" említése kapcsán?
Egyrészt a tömegben lehettek olyan személyek, akik korábban más helyeken
már találkoztak vele, hallhatták tanítását vagy láthatták valamelyik
csodáját. Másrészt jelentheti azt is, hogy a nép felismerte benne az Isten
küldöttét. Az Úr rendkívüli cselekedetei azt igazolták, hogy az irgalmas
Isten megmutatja jóságát az emberek felé. Az emberek meglátják személyében
az Isten küldöttét, aki szavával képes megszüntetni a betegségeket,
felszólítására a gonosz lelkek (ördögök) távoznak a megszállottakból és
aki úr a természet erői felett is, miként ezt a vihar lecsendesítésével
igazolta. Annak felismerése, hogy Jézus az Isten küldötte és isteni,
természetfeletti erejének elismerése hitet ébreszt a jószándékú
emberekben.
Felismerem-e Jézusban az Isten Fiát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A 2004-ben indult napi e-vangélium történetét egy infografika segítségével
megnézhetitek az alábbi linken:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016. A tavalyi év eredménye,
hogy megújítottuk a honlapot, a www.evangelium365.hu weboldalt, és több
jótékonysági akciót is tartottunk. Az e-mailben küldött evangélium
üzenetek száma a kezdetektől számítva 2016-ban átlépte a 100 milliós
mérföldkövet, hozzávetőleg ennyi olvasás történt a honlapokon is. Az
okostelefon alkalmazást használók száma szintén dinamikusan növekszik.
Legyen mindez Isten dicsőségére!

A 2017. évben a megnövekedett igényeknek megfelelően és a ti kéréseiteket
figyelembe véve az okostelefon alkalmazások (iOS és android) megújítását
tervezem. Már elkezdtük az új funkciókkal rendelkező applikáció
fejlesztését, amivel húsvétra szeretnénk elkészülni. Lesznek ez évben is
jótékonysági akciók, amelyek a gyermekek evangelizációját tartják szem
előtt.

A napi e-vangélium olvasása és meghallgatása mindenkinek ingyenes, és az
is marad, ugyanígy az Evangélium365 applikáció is ingyenesen letölthető.
Minden elért eredményünket a Jóisten segítségének, valamint az olvasók
jószándékú imáinak és adományainak köszönhetünk.

Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa adományával a
9 fős csapatommal végzett e-vangelizációs szolgálatot. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Naponta ekkora adomány egy évre csak
1825 Ft. Kérem, támogassátok legalább e csekély összeggel az
e-vangelizációt! Hálásan köszönök minden támogatást. A Jóisten jutalmazza
meg jószándékotokat!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. február 6.

Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt a
zalalovo@gmail.com címen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170206.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum