2016. november 9., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-09

2016. november 9. – Szerda, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

A mai napon Egyházunk a Lateráni-bazilika felszentelését ünnepli. Ez a
templom a római négy nagy bazilika egyike, a mindenkori pápa
székesegyháza, valamint „a város (Róma) és a földkerekség minden
templomának anyja és feje." Védőszentjei: Keresztelő Szent János és Szent
János apostol.
Az ünnep evangéliuma azt a jelenetet idézi elénk, amikor Jézus
megtisztítja a templomot, kiűzi onnan a kereskedőket, és eltávolít
mindent, amit méltatlannak tart Isten lakóhelyéhez. Cselekedetével újra
átadja eredeti rendeltetésének a templomot, hogy az valóban az
istentisztelet helye legyen. Tettét prófétai jelnek kell tekintenünk, azaz
Jézus birtokba veszi az ő Atyjának, az igaz Istennek a házát és jogot
formál arra, hogy meghatározza, milyen tevékenységeket szabad e helyen
végezni. Tettét a vallási vezetők számonkérték. Válaszában Jézus saját
testének lerombolásáról és annak felépítéséről beszél, kijelenti:
„Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" A
kijelentés jelentőségét mutatja, hogy a zsidók pontosan ezeket a szavait
idézik és hozzák fel vádként kihallgatása során a főtanács előtt (vö. Mt
26,61), illetve a Golgotán, a kereszt alatt is ezzel gúnyolják az arra
járók (vö. Mt 27,40).
Minden templom Krisztus jelenlétének és az Istennel való találkozásnak a
helye.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Amikor a szentmisében a te szavadat hallgatom, a te irántam
való szeretetedre gondolok. Amikor áldozatod megújul az oltáron, ismét
csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni. Amikor pedig a
szentáldozásban magamhoz veszem testedet, akkor értem meg igazán, hogy
mennyire szeretsz engem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161109.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum