2016. november 11., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-11-11

2016. november 11. – Péntek, Tours-i Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti
befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!" Erre megkérdezik
tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna
neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként,
hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a
király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Mt 25,31-40

Elmélkedés:

A mai napon ünnepelt Szent Márton püspök személyében az irgalmasság
szentjét tiszteljük. Az irgalmasságból és a felebarát iránti szeretetből
olyan példát mutat ő mindenkinek, amelyet érdemes követnünk. Mert az
irgalmasság nem a szegények megsegítésének hangoztatását jelenti, hanem
konkrét cselekedeteket kíván. Ki kell lépnünk a szívtelenség falával
körbevett zárt világból, és nagylelkűséget kell tanúsítanunk a rászorulók
felé. Nem ismételgethetjük tovább, hogy mi is szegények vagyunk,
segítségre van szükségünk és mások támogatására szorulunk, hanem meg kell
feledkeznünk önmagunk gondjairól és hiányairól és nagylelkű szívvel kell
sietnünk a szegények felé.
A mindenható Isten jónak látta, hogy próbára tegye az akkor még katona
Mártont, ezért állította az útjába a szegény koldust. Szent Márton kiállta
a próbát, a koldusban felismerte Krisztust és nem szalasztotta el a
lehetőséget, hogy irgalmasságból jót tegyen vele. Bizonyára a mi
életutunkon is Isten rendeléséből időről időre megjelennek a rászorulók, a
szegények, a bajbajutottak, a nincstelenek. Ha megtagadva tőlük az
irgalmasságot elmegyünk mellettük, a végső ítéleten újra láthatjuk
arcukat, de akkor már csak magunkat vádolhatjuk mulasztásunk miatt.
Mindazért, amit másoknak adunk Krisztus iránti szeretetből, Istentől
kapunk jutalmat a mennyországban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Taníts minket arra, hogy óvatosak legyünk az
evilági javakkal és kincsekkel kapcsolatban, mert könnyen rabul ejthetik
szívünket és eltéríthetnek minket törvényeid útjától! Segíts minket, hogy
le tudjunk mondani mindenről azért, hogy megtaláljuk igazi kincsünket,
téged, aki lelkünk üdvösségét akarod, és rátaláljunk a te szeretetedre,
amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A Szívem első gondolata 2017. könyvről és új evangelizációs
kiadványainkról tájékoztatást találtok a következő űrlapon, ahol meg is
lehet rendelni (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform

Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 11.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161111.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum