2016. november 12., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-11-12

2016. november 12. – Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

A bibliai idők emberének életében és mindennapjaiban helye volt az
imádkozásnak. Az evangéliumok többször megemlítik, hogy Jézus imádkozik,
olykor az egész éjszakát imádkozással tölti. Az ima az Istennel való
kapcsolat és a lelki fejlődés eszköze az ember számára. Az ima alapvetően
kettős irányba mutat, egyrészt az ember elismeri Istennek, mint
felsőbbrendű személynek a létezését és dicsőíti őt, másrészt segítségét
kéri mindennapi életéhez, illetve olyan dolgokhoz, amelyeket a maga
erejéből nem tud elérni.
Az imádkozásnak ez utóbbi módjával kapcsolatban ad tanítást a mai
evangélium példabeszéde. Egy özvegyasszony ügyének elintézését kéri a
bírótól. Az ügy nincs megnevezve, mert nem is lényeges a mondanivaló
szempontjából. Mivel a bíró halogatja az ítélethozatalt, az asszony
feltehetően többször megismétli kérését. Egy idő után a bírónak már
kellemetlen a szüntelenül hozzá forduló özvegy, ezért igazságot szolgáltat
az ügyben.
A példa buzdítás az Istenhez fohászkodó, az Isten segítségét kérő ember
számára: ne fáradjunk bele az imádkozásba! Se Isten dicsőítésébe, se a
kérésbe. De kéréseinket ne követelve adjuk elő, hanem legyünk készek
elfogadni azt is, ha Isten más formában teljesíti azokat, mint ahogyan mi
elképzeltük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és dicsőítünk
téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz közbenjárónk az
Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered szükségleteinket. Engedd csak
azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161112.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum