2016. november 10., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-11-10

2016. november 10. – Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Isten országa eljövetelének idejéről kérdezik Jézust a
farizeusok. Az ő nézetük szerint Isten látványos módon belenyúl az emberi
történelembe, a korábbi világ különféle természeti katasztrófák
következtében elpusztul, végérvényesen elmúlik, az Isten által küldött
Messiás dicsőségesen megjelenik, megvalósítja uralmát, s ezzel egy új
korszak kezdődik el az emberiség számára. Jézus alapvetően cáfolja ezeket
az elképzeléseket, amikor kijelenti: „Isten országa nem jön el szembetűnő
módon."
Az egykori farizeusok gondolkodásához hasonló elképzelések az évszázadok
során sokszor megjelentek és egyes keresztény emberekben azt a hitet
ébresztették, hogy Krisztus második eljövetele valamiféle dicsőséges
bevonulás lesz a világba. Ezeknek az emberi elképzeléseknek semmi alapja
nincs. Miként Jézus nem uralkodó Messiás volt, hanem Isten alázatos
szolgája, aki a szenvedés vállalásában és halálában mutatkozott
Megváltónak, ugyanúgy a végső időkben újra megjelenő Krisztus is csalódást
fog okozni azoknak, akik evilági uralom megvalósítását várják tőle. Mert
Isten egészen másként képzelte el és valósította meg a megváltás művét,
mint ahogy az ember azt várná. Talán jó volna és minden bizonnyal az
szolgálna üdvösségünkre, ha elfogadnánk terveit, vezetését.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy szükség
van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben.
Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot tenni a te
tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki felismerheti az
igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés
egyedül neked köszönhető!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161110.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum