2015. május 1., péntek

[Evangelium] 2015-05-01

2015. május 1. – Péntek, Szent József, a munkás

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt
élnek-e közöttünk az nővérei is? Honnét vette hát mindezt?" És csak
botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a
prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük miatt nem is
művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

A mai napon Szent Józsefet, a munkást ünnepli Egyházunk. Az evangéliumok
nagyon szűkszavúak személyével kapcsolatban, csupán Jézus
gyermekségtörténetében tesznek róla említést néhányszor. József, ez az
igaz, tisztaszívű férfi volt Mária jegyese, Jézus Krisztus nevelőapja.
Igaz embersége és alázata mutatkozik meg abban, ahogyan megismeri és
elfogadja Isten vele kapcsolatos szándékát. Álmában, látomásban kap
üzenetet, hogy bátran vegye feleségül Máriát, aki ekkor már méhében
hordozta a születendő Megváltót. Így ismeri meg József a megváltás titkát
és lesz a Megváltó szolgája.
Milyen jó volna, ha korunkban minden férfit ilyen bölcsesség és alázat
vezetne, amikor a családalapításon gondolkozik, illetve a későbbiekben
gondoskodik családjáról. Milyen jó volna, ha elgondolkoznának azon a
csodálatos titkon, hogy az élet továbbadásával Isten teremtő művét
folytathatják a világban. Milyen jó volna, ha minden férfi Istentől kapott
hivatásnak tekintené édesapai feladatát, s szüntelenül fáradozna felesége
boldogságáért, valamint gyermekei testi és lelki fejlődéséért. Milyen jó
volna, ha az apák a mértéktartó tekintélyre törekednének és a szeretet
példaképei lennének családjukban. Milyen jó volna, ha életüket teljesen és
visszavonhatatlanul odaadnák azoknak, akiket szeretnek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk! Teremtőnk vagy, és mi a tieid vagyunk. Minden a tiéd, s
nekünk egykor számadást kell adnunk mindarról, amit itt a földön ránk
bíztál. Teljes odaadással és örömmel ismerem el uralmadat, mert a szeretet
uralma az, melynek teljesen át akarom adni magamat. Szegény, nyugtalan,
bágyadt és hányatott életemet hadd egyesítsem áldozatként Fiad és az
egyház életével!
Johann Kaspar Lavater

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-01
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150501.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum