2011. szeptember 5., hétfő

[Evangelium] 2011-09-05

2011. szeptember 5. – Hétfő, Kalkuttai Boldog Teréz

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a
farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán
okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat.
Megszólította tehát a béna kezű embert: „Kelj fel, és állj ide a
középre!" Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem
tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy
pusztulni hagyni?" Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez:
„Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre
esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit
tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11


Elmélkedés:
Jézus korában a szombati napon nem volt szabad dolgoznia senkinek, s ez
a törvény elsősorban a fizikai munkára vonatkozott. Éppen ezért nehezen
érthető számunkra, hogy egy beteg ember meggyógyítását miért lehetett
olyan munkának vagy tevékenységnek tekinteni, amelyet nem volt szabad
szombaton megtenni. A történet érdekessége, hogy esztelen haragra
gerjednek a vádlók. Vajon miért?
A béna ember meggyógyítása különleges abból a szempontból, hogy itt
Jézus tulajdonképpen nem tesz semmit. Nem érinti meg a beteg testrészt,
nem teszi kezét a betegre, nem alkalmaz semmilyen gyógyító formulát,
mint más esetekben, sőt, még nem is imádkozik a gyógyítást megelőzően.
Jézus tehát nem tesz semmit, amivel megszegné a szombatot, hanem csak
egyszerűen azt mondja a betegnek, hogy nyújtsa ki a kezét, s amikor ő
ezt megteszi, akkor bekövetkezik a csoda. Mivel Jézus nem tesz semmit,
ezért „esztelen harag" szállja meg azokat, akik vádolni akarták.
A történet emellett azt is tanítja, hogy emberi előírások nem
akadályozhatják meg Jézus a jócselekedetek és gyógyítások
végrehajtásában. Készek vagyunk-e a jótettekre?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.
Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom ma a lábamat.
Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.
Uram, akarod a szívemet,
hogy ez a nap a magányosok
szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.
Kalkuttai Boldog Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum