2011. szeptember 6., kedd

[Evangelium] 2011-09-06

2011. szeptember 6. – Kedd

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit
Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt
és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont;
Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport
tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából,
Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért
gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek
betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle,
és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19


Elmélkedés:
Mielőtt Jézus kiválasztja tanítványai közül azt a tizenkettőt, akik
apostolai lesznek, egész éjszaka imádkozik az Atyához. Ez a mozzanat
arra utal, hogy a kiválasztás az Atyától származik, aki nélkül a Fiú
nem tesz semmit. Az apostolok kiválasztásával Jézus egy olyan kisebb
közösséget hoz létre, amelynek tagjai a legszorosabb kapcsolatban
vannak vele. Ők lesznek Jézus legjobb barátai, akik mindig vele vannak,
s akik Jézus küldötteként majd elindulnak, hogy őt képviselve
folytassák művét.
Ha nem is ugyanabban az értelemben, mint az apostolok kiválasztása, de
minket is meghív Jézus, hogy a barátai legyünk. Aztán pedig
mindannyiunkat küld, hogy tanúságot tegyünk róla. Az evangélium második
része arról szól, hogy mindenki érinteni akarja Jézust, mindenki
kapcsolatba szeretne kerülni vele és hallgatni akarják őt. Isten
értékes ajándéka az, hogy meghív minket és mi is kiválasztottak
vagyunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd
szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a
tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk
ellenkezését legyőzzük!
Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk,
tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget
igyekezzünk nekik szerezni.
Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá
tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum