2011. április 1., péntek

[Evangelium] 2011-04-01

2011. április 1. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az
Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél
nincs nagyobb parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő
az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni,
embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér
minden égő- vagy véres áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34


Elmélkedés:
Jézus a szeretet parancsában látja a legfőbb törvényt, amely szeretet
egyrészt Isten, másrészt az embertársak felé irányul. A szeretet
parancsa azonban nem külső kényszerként vagy kényszerítő erőként
nehezedik ránk, hanem a szívünkbe írt törvény. Isten írta minden ember
szívébe. A szeretet gyakorlására ennélfogva nem lehet senkit sem
kényszeríteni, hanem a szívünk mélyéről feltörő szándék. Aki már érezte
Isten szeretetét, illetve megtapasztalta Isten jelenlétét, aki maga a
szeretet, az egészen természetesnek tartja e szeretet viszonzását,
valamint az isteni szeretet továbbsugárzását az emberek felé. Legyen a
szeretet életünk legfőbb vezérelve, amely meghatározza
cselekedeteinket!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra.
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra.
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére.
Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész
világmindenséget!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum