2011. március 31., csütörtök

[Evangelium] 2011-03-31

2011. március 31. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór."
Lk 11,14-23


Elmélkedés:
Jézus ellenfelei azt a képtelen vádat fogalmazzák meg, amely szerint az
ördöggel szövetkezve végzi ördögűzéseit a rendkívüli hatalommal
rendelkező tanító. Válaszában Jézus egyrészt rámutat a vád belső
ellentmondására, másrészt kinyilvánítja, hogy ő Isten hatalmával és
erejével végzi cselekedeteit, amelyek Isten országának jelenlétéről
tanúskodnak.
Az ördögűzések tehát azt jelzik, hogy Jézus felveszi a harcot a rosszal
szemben. Szembeszáll a gonosszal, hogy az emberért küzdjön. A rosszat
legyőzve visszaadja szabadságunkat.
A nagyböjt annak az ideje, hogy Jézus segítségével én is felvegyem a
harcot a bennem lévő és az Istennel való kapcsolatomat megrontó rosszal
szemben és legyőzzem azt.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a
megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne
jajveszékeljek és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell! Erősen
szembe nézve a kereszttel, mondom: Atyám, a Te hívásodat szeretném
benne fölfedezni!
Romano Guardini
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum