2010. április 22., csütörtök

[Evangelium] 2010-04-22

2010. április 22. - Csütörtök

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: "Senki sem
jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt
az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: "Mindnyájan Isten tanítványai
lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem
mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az
Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és
mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle,
meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e
kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a
világ életéért."
Jn 6,44-51

Elmélkedés:

Az eucharisztikus beszéd mai részében Jézus megerősíti, hogy az örök
élethez szükséges, hogy a benne hívők belőle táplálkozzanak. Az
oltáriszentség tehát az isteni gondviselés csodálatos ajándéka számunkra,
amelyben Jézus testét, mint lelki ételt vehetjük magunkhoz. Az
oltáriszentséget ugyanakkor élő kenyérnek nevezzük, mert benne a
feltámadt, az élő Krisztus van jelen titokzatos módon. De élő kenyér azért
is, mert az embereknek az életet biztosítja, megerősít a földi életben és
elsegít az örök életre. A halál felett győzelmet arató Krisztus az
oltáriszentség által életre kelti a bűn miatt haldokló lelkünket. Bennünk
él, velünk él, hogy nekünk életünk legyen őbenne.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Mindennapi kenyerünket,
a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust
add meg nekünk ma,
annak a szeretetnek emlékezetére,
megértésére és tiszteletére,
mellyel irántunk viseltetett, és azokéra,
amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum