2018. június 14., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-06-14

2018. június 14. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Mondom nektek: ha
igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem
juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom
nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki
azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki
pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát
ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár
előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,
hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny,
amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a
börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz
onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted."
Mt 5,20-26
Elmélkedés:
Miután Jézus általános kijelentést tett arról, hogy a régi törvényeket
nem kívánja eltörölni, hanem tökéletessé akarja tenni, hat konkrét
szöveget idéz a mózesi törvényből, majd mindegyikhez hozzáteszi az ő
parancsát. Lényeges megjegyezni, hogy nem tesz különbséget a mózesi
törvény és annak hagyományos, farizeusi magyarázata között, ezért az ő
új parancsának megfogalmazásakor nem magával a törvénnyel ellenkezik,
hanem a farizeusok törvényértelmezésével.
Elsőként a mai evangéliumban az emberi élet védelmét szolgáló parancsot
idézi az ószövetségi törvényből: "Ne ölj!" Aztán hozzáteszi: "Én
viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik
testvérére." Világosan kirajzolódik Jézus módszere: a bűn eredetét,
gyökerét keresi, hogy ott lehessen megszüntetni, ahol elkezdődik. Ez a
bűn ugyanis nem úgy kezdődik, hogy valaki odamegy embertársához és
elveszi az életét, hanem ott, hogy valamivel korábban harag ébredt
szívében felebarátja, embertársa iránt. Indulatát azonban nem tudta
kezelni, nem tudta fékezni, ezért egyre nagyobb lett a gyűlölet a
szívében, amely emberölésben végződött.
Jézus egy tökéletesebb életre hív. Az ő tanítványának kötelessége
keresni a kibékülés lehetőségét és kötelessége arra törekedni, hogy a
másik ember iránti ellenszenvtől, haragtól mielőbb megszabaduljon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon
vehessünk részt. Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és
kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180614.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum