2018. június 13., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-06-13

2018. június 13. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű
sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában.
Mt 5,17-19
Elmélkedés:
Szent Máté evangélista elsősorban a zsidóságból krisztusi hitre
térteknek szánja művét, hiszen a kezdeti időkben ők többen voltak, mint
a pogányságból megtértek. Az ő számukra komoly problémát jelentett,
hogy a mózesi törvény vagy a krisztusi új parancs, az evangéliumi
életszabály szerint éljenek-e. Emiatt érthető Máté óvatossága, amikor
azt mutatja be, hogy Jézus hogyan viszonyult a mózesi törvényhez.
Egyáltalán nincs arról szó, hogy Jézus meg akarná szüntetni, el akarná
törölni a korábbi törvényt, hiszen ilyen tartalmú kijelentések
megzavarták volna a zsidókat, megütközést váltott volna ki belőlük,
hiszen ők hittek a törvények üdvözítő erejében.
Az evangélista azonban azt is szeretné érzékeltetni, hogy Jézus
tanítása újdonságot jelent, azaz nem elegendő a régi törvény
hagyománytiszteletből fakadó, de talán kiüresedett megtartása. E kettős
célt szolgálja a "tökéletessé tenni" kifejezés. Jézus tökéletessé
akarja tenni a törvényt, azaz minden régi törvény érvényben marad, de
szükség van azok megújítására, megújult lelkülettel való megtartására.
A mózesi törvény tehát abban az értelemben nem nevezhető tökéletesnek,
hogy nem érte el célját. Jézus örömhíre beteljesíti, tökéletessé teszi
a törvényt, mert aki az evangélium szerint él, az eljut az üdvösségre.
Felismerem-e, hogy Isten törvényei, parancsai az üdvösség útját jelölik
ki számomra?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! Te minden embert meghívsz szolgálatodra és megígéred nekünk
az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a
te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk és
irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk
igazságos és irgalmas! Segíts minket, hogy végső célunkat, az örök
életet mindig szem előtt tartsuk és szüntelenül törekedjünk feléd!
Tartsd távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások
is az üdvösségre jutnak!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 879 személy 2835
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2814 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 2904 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is folytatjuk. Célunk most is ugyanaz:
ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor jó esély
van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. június 13.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180613.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum