2018. június 8., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-06-08

2018. június 8. - Péntek, Jézus szent szíve

Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a
holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy
töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a
keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a
katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit
vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy
már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona
beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle.
Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól
tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért
történt, hogy beteljesedjék az írás: "Csontot ne törjetek benne!" És
ami az írás más helyén áll: "Föltekintenek arra, akit
keresztülszúrtak."
Jn 19,31-37
Elmélkedés:
A pünkösd utáni időszakban három sajátos ünnepet tart Egyházunk:
Szentháromság vasárnapját, Krisztus szent testének és vérének ünnepét
(úrnapja), valamint Jézus szent szívének ünnepét, ez utóbbi van a mai
napon. Jézus szívének tisztelete szentírási alapokon nyugszik. A
Golgotán egy katona lándzsával átszúrta Jézus szívét, amely szív az
üdvösség forrásának jelképe. Isten szeretete és kegyelme Jézus
személyén keresztül, az ő szívéből árad ki az emberek felé. A mennyei
Atyának az a szándéka, hogy az embereket megváltsa, azaz megmentse az
örök haláltól, a kárhozattól. Ez az isteni szándék, a megváltás műve
annak köszönhetően valósult meg, hogy az ő Fia, Jézus a kereszten
feláldozta magát minden emberért.
Jézus engedelmességének és önfeláldozásának köszönhetően a mennyei Atya
kiengesztelődik az emberiséggel, megbocsát a bűnös embernek. Az
irgalmas Atya megbocsátó szeretete a keresztről, Jézus szívéből
sugárzik az emberekre. Ha hittel tekintünk a kereszten függő Jézusra és
benne a hit szemével felismerjük Megváltónkat és Üdvözítőnket, és ha
megvalljuk Isten előtt bűnösségünket, akkor ez az irgalmasság
megtapasztalható lesz számunkra, elnyerjük a bocsánatot Istentől.
A megváltó Krisztus szemlélése indítson bennünket Isten iránti őszinte
szeretetre és igaz bűnbánatra!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem! Szenvedésed és kereszthalálod szemlélése annak
megvallására ösztönöz, hogy te vagy az Úr, az Atya engedelmes Fia, te
vagy a Megváltóm. Halálod nem volt értelmetlen, hanem meghozta minden
ember számára az üdvösséget. Haláloddal tökéletes módon megvalósult az
Atya üdvözítő szándéka. Taníts engem a kereszthordozásra!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180608.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum