2018. május 31., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-05-31

2018. május 31. - Csütörtök

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy
vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a
názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál
hangosabban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
"Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
felelte: "Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: "Menj, a
hited megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és
követte őt az úton.
Mk 10,46-52
Elmélkedés:
A Jeruzsálem felé vezető út utolsó állomását rögzíti az evangélium.
Jézus Jerikóba érkezik, majd pedig a várost elhagyva találkozik a vak
koldussal, Bartimeussal. Talán el is menne mellette szó nélkül, mert a
körülötte lévő nagy tömeg miatt észre sem venné, de a koldus éppen ezt
akarja elkerülni. Bartimeus azt szeretné, ha Jézus észrevenné őt, ezért
hangosan kiáltozni kezd, fel akarja hívni magára a figyelmet. A nagy
tömeg akár meg is akadályozhatja a találkozást, hiszen többen el
akarják némítani a kiáltozó koldust, s ha ő most elhallgatna, akkor
Jézus biztosan nem venné őt észre. A vak tudja, hogy élete nagy
lehetősége ez. Bizonyára hallott már arról, hogy másutt milyen csodákat
tett Jézus, akinek híre gyorsan terjedt. A városkapuban ülve és
koldulva időnként elbeszélgetett a Jeruzsálembe tartó zarándokokkal
vagy kereskedőkkel, akik elmondhatták neki, hogy különleges hatalommal
rendelkező személy járja be Galilea majd Júdea településeit, aki
mindenütt meggyógyítja a betegeket és akit Jézusnak hívnak. Amikor
Bartimeus megtudja, hogy éppen Jézus megy el közelében az úton, rögtön
felismeri, hogy róla hallott korábban. Ha most engedi, hogy Jézus
továbbhaladjon, akkor ő élete végéig vak koldusként fog élni.
Kiáltozásával sikerül felkelteni Jézus figyelmét. Talán nem is a vak
hangos kiabálására, hanem annak tartalmára figyel fel Jézus, hiszen a
vak "Dávid fiának" nevezi őt, azaz kifejezi hitét, hogy Jézus a
Messiás. Ezt a hitet jutalmazza meg az Úr a csodával. A vak visszanyeri
látását és Jézus követője lesz.
A Jézussal való találkozás engem a látás útján, a hit útján indít el.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz
minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra,
hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal
teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük
volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk,
mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a
lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején,
hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180531.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum