2018. május 29., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-29

2018. május 29. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt,
és ezt mondta Jézusnak: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk
téged." Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem
és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont,
testvért, anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -,
az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből
utolsók, az utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31
Elmélkedés:
A gazdag emberrel való találkozás, illetve az ő távozása után Jézus a
gazdagság veszélyéről kezdett tanítani. Szavai mindazokhoz szólnak,
akik követői szeretnének lenni. Ha a vagyon szeretete lefoglalja
valakinek a szívét, akkor képtelen lesz szabadon követni őt. Isten
országának lelki kincseit csak az képes befogadni, akinek szívét nem
tölti be a gazdagság. Ha valaki öröksége terhét vagy megszerzett
vagyonát cipeli, észre sem fogja venni, hogy az üdvösség Isten
ajándéka, amelyet nem lehet oly módon megszerezni, ahogyan vagyonhoz
juthat az ember. Jézus szavai éppen az üdvösség ajándék jellegére
mutatnak rá. Az embernek fáradozni kell érte, azaz nem maradhat tétlen,
mégis Isten ajándékaként nyerheti el, amit nem érdemeinknek
köszönhetően kapunk Isten nagylelkűségéből fakadóan.
A vagyonáról lemondani képtelen gazdag ember ellenpéldája a tanítványok
esete, akik Jézus hívására készek voltak mindenről lemondani és rögtön
követésére indultak. Ezt a tényt említi meg a folytatásban Péter
apostol, aki a többiek szószólójaként lép fel. Amikor az Úr százannyit
ígér minden helyett, amiről lemondtak és amit elhagytak őérte, akkor
valójában arra bátorít, hogy bízzuk életünket a nagylelkű Istenre!
Tegyük ezt üdvösségünk érdekében, amely minden földi gazdagságnál
többet ér.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
________________________________
Aktuális:
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 29.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180529.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum