2018. április 10., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-04-10

2018. április 10. - Kedd

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így
szólt hozzá: "Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell
születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem
tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből
született." Erre Nikodémus megkérdezte: "Hogyan lehetséges ez?" Jézus
így válaszolt neki: "Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted
ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit
tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket
nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem
hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek
majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből
alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a
pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki
hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
Jn 3,7-15
Elmélkedés:
Mit tudhatunk meg Nikodémusról, akiről a mai evangéliumban olvasunk?
Bizonyára ő is értesült Jézus csodáiról és arról, hogy a csodák láttán
sokan hittek benne. Nikodémus még nem jutott el a hitre, de szeretne
Jézussal találkozni, hogy világosabban lásson, többet megtudjon róla.
Éjszaka keresi fel Jézust, s ennek az lehet az oka, hogy a többi
farizeus előtt, a főtanács tagjai előtt titokban akarja tartani, hogy
érdeklik a Jézus által véghezvitt csodák, illetve érdeklődést tanúsít
tanítása iránt. Jézus és Nikodémus beszélgetéséből csak részleteket
közöl az evangélista, s ebből kiderül, hogy Nikodémus valószínűleg nem
számított arra, hogy Jézus ennyire komoly dolgokat fog neki mondani
mindjárt első találkozásuk alkalmával. Talán nem is értett meg mindent
világosan, de nem távozik ebben a helyzetben. Nem gondolja, hogy másért
jött ide, nem kéri, hogy inkább másról beszéljenek, hanem engedi, hogy
Jézus vezesse gondolatait, tanítsa őt.
Hozzáállása és nyitottsága tanulságos számunkra, mert nem csupán
kíváncsiság vezeti, hanem lelkének vágya, amely mennyei igazságokra
szomjazik. Ezért kérdezi meg Jézust: Hogyan lehetséges az újjászületés?
A lelki újjászületés a hit által a Szentlélekben történik - tanítja őt
Jézus. Van-e bennem alázat, hogy Jézust kérdezzem? Engedem-e, hogy
neveljen, tanítson? Az örök élet igéi nála vannak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre,
hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján
felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi
szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha
ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg.
Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét
egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180410.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum