2017. november 29., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-29

2017. november 29. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és
helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan
védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek,
hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s
közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal
őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19
Elmélkedés:
Jézus a rájuk váró próbatételekre, nehézségekre és üldözésekre
figyelmezteti tanítványait, arra bátorítva őket, hogy mindezek ellenére
őrizzék meg hitüket és maradjanak vele közösségben. Azt szeretné, ha
nem érne senkit váratlanul ezek bekövetkezte, s mindenki saját lelke
üdvösségének érdekében türelmesen viselné ezeket, megőrizvén hitét. A
keresztényüldözések korából jól ismert, hogy a testi élet megmentése
érdekében a fenyegetések hatására egyesek megtagadták hitüket. Mások
viszont nem testi életüket, hanem lelkük örök életét tartották
fontosnak, s ezért nem tagadták meg, hogy Krisztus követői.
Fontos azt is látni, hogy az üldözések éppen a Jézusban való hitük
miatt fogják érni a tanítványokat, tehát nem saját személyük miatt.
Mennybemenetele előtt Jézus megígérte, hogy a világ végéig
tanítványaival marad. Ígérete arra is vonatkozik, hogy a végső idők
megpróbáltatásai közepette sem hagyja el őket, hanem velük lesz. E
jelenlét az, ami igazi bátorságot ad a tanúságtételhez, s ha szükséges,
az önfeláldozáshoz.
A cél tehát világos számunkra: örök életünk érdekében érdemes mindent
elviselnünk. Ha állhatatosan kitartunk Jézus mellett és a benne való
hitben, akkor ő teljesíti legfőbb reményünket, az üdvösséget. Tartsunk
ki a mindvégig velünk lévő Krisztus mellett!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás
kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van
szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz
nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról
akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van
szereteted megismerésére és megtapasztalására.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171129.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum