2017. november 24., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-24

2017. november 24. - Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: "Írva van: Az én házam az
imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután
mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az
életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert
az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48
Elmélkedés:
Tanító útja végén Jézus immár megérkezik Jeruzsálembe. Első útja a
templomba vezet. Miután kiűzi onnan a kereskedőket, minden nap a
templomban tanít, az emberek pedig odaadó figyelemmel hallgatják.
Mielőtt Jézus szavait odaadással tudnánk hallgatni, szükséges, hogy
megtisztítsuk lelkünket, azaz eltávolítsunk belőle mindent, ami nem oda
való. Ha tiszta a szívünk és a lelkünk, képesek vagyunk teljes
odaadással figyelni Jézus tanítására. Ellenkező esetben nem képes
megérinteni minket az Úr szava.
Tanításának célja, hogy hirdesse az ország örömhírét. A fogadtatás
egészen különböző. Bár a vezetők ellenséges füllel hallgatják és az
életére törnek, a nép "odaadó figyelemmel" és elragadtatva hallgatja
szavait. E lelkesedés titka az lehet, amit ő maga többször is egészen
világosan elmond, hogy tudniillik nem a maga tanítását hirdeti az
embereknek, hanem azt mondja el, amit a mennyei Atyától hallott, s amit
az Atya rábízott. Az emberek megérzik, hogy e tanítás több mint emberi
szó. Jézus által maga Isten szól az emberhez, hozzánk. Ne maradjon
eredménytelen a szívünkhöz szóló igazság!
Az egykori jeruzsálemi templomhoz hasonlóan minden templom az imádság
háza, az Istennel való találkozás helye. Szent hely, ahol én is
találkozhatok az állandóan jelen lévő Krisztussal.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s
adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Segíts
engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve, az embereket
szolgálva és hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet felé. Céljaim
és végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a
Szentlélek! Taníts engem a tökéletes engedelmességre és
istenszolgálatra! És taníts engem embertársaim önzetlen szolgálatára!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171124.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum