2017. november 23., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-23

2017. november 23. - Csütörtök

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: "Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed
előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít
és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid
közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel
látogatásod idejét."
Lk 19,41-44
Elmélkedés:
Jézus útjának végső állomásához, Jeruzsálemhez érkezik. Amint
megpillantotta a várost, sírni kezdett, majd megjövendöli annak
pusztulását. A sírás oka az, hogy előre látja a város sorsát. "Bárcsak
felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!" -
olvassuk keserűen hangzó szavait a mai evangéliumban. Szeretné a város
lakóinak megtérését, szeretné, ha Jeruzsálem nevéhez híven a béke
városa lenne, de az Úr vágya, kívánsága beteljesületlen marad.
Történelmi tény, hogy a rómaiak néhány évtizeddel később lerombolják
mind a várost, mind annak templomát. Az ószövetségi bibliai részekben
több helyen előfordulnak olyan fenyegető prófétai jövendölések, amelyek
valamilyen csapást helyeznek kilátásba, ha az emberek nem térnek vissza
Isten törvényeinek útjára. Isten a küldöttei, prófétái által
figyelmezteti a népet, s van rá példa, hogy megtérnek a figyelmeztetés
hatására, gondoljunk csak Jónás próféta igehirdetésére Ninive
városában.
Jézus szavai hasonló figyelmeztetésnek számítanak.
A jelenet mondanivalóját személyes életünkre is vonatkoztathatjuk. Ha
nem szeretnénk vesztünket, akkor fel kell ismernünk Krisztus
személyében az Üdvözítőt! El kell fogadnunk, hogy nincs üdvösség senki
másban, csak őbenne! Legalább ezen a napon gondolkozzunk el azon, hová
is vezet életünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani Neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 23.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171123.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum