2017. október 20., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-20

2017. október 20. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt
mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre
nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól,
akinek - azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra
vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet,
mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt,
számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal
többet értek ti, mint a verebek."
Lk 12,1-7
Elmélkedés:
A mai evangélium első része a farizeusokról szóló beszéd lezárása,
amelyben Jézus pontosan megnevezi a farizeusok legfőbb bűnét, amely
miatt tanítványainak és az embereknek nem kell követniük példájukat. Ez
a bűn a képmutatás. Életvitelük és magatartásuk ugyanis nem egyezik meg
azzal, amit hirdetnek és tanítanak az embereknek. A farizeusok saját
képmutatásuk miatt veszítették el hitelességüket. Jó tanácsokat ugyanis
csak akkor érdemes másoknak adni, ha saját példánkkal igazolni tudjuk,
hogy mi is úgy élünk. Keresztény emberként ügyelnünk kell erre,
különben a Jézusról szóló tanúságtételünk elveszíti meggyőző erejét.
A folytatásban Jézus rátér arra, hogy tanítványai is ugyanolyan
szembenállással fognak találkozni, mint ő. Ez az ellenkezés a
tanítványok személyén keresztül elsősorban Jézusnak szól, de mégis sok
kellemetlenséget és szenvedést okoz azoknak, akik Jézusról akarnak
tanúságot tenni életükkel. Jézus barátainak mondja azokat, akik nem
félnek a testi szenvedésektől vagy a vértanúságtól, hanem üdvösségük
elnyerése érdekében kitartanak mellette. Egyedül a gonosz léleknek van
hatalma arra, hogy kárhozatra juttassa azokat, akik neki adják
lelküket. Krisztusnak, aki halálával és feltámadásával örökre legyőzte
a gonoszt, ezzel szemben hatalma van arra, hogy üdvözítsen minket.
Ajánljuk fel neki lelkünket és életünket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171020.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum