2017. október 18., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-10-18

2017. október 18. - Szerda, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az
úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt
mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti
békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban,
és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga
bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen
látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a
betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9
Elmélkedés:
Jézus nemcsak tizenkét apostolát küldte missziós útra, hanem más
tanítványait is. E tanítványi körhöz tartozott Szent Lukács, a harmadik
evangélium és az Apostolok Cselekedetei szentírási könyvek szerzője. Az
orvosnak tanult Lukács is azt a küldetést kapja, hogy hirdesse az Isten
országának evangéliumát, s ő nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem
lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az
apostolok működésének első éveit. Evangéliuma alapján Jézus alakja úgy
bontakozik ki előttünk, mint aki az irgalmasságot hirdeti. Az Apostolok
Cselekedeteiben pedig a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, ahol
apostolai hirdetik az irgalmasság örömhírét, és leírja, hogy hogyan
fogadják azt az emberek.
Az ünnep evangéliuma a tanítványok missziós útra küldését írja le. Üres
kézzel, de szívükben Jézus tanításával indulnak útnak a tanítványok,
hogy Mesterük kérésére hirdessék Isten országának örömhírét. Az
igehirdetés sikeréhez nincs is szükségük másra, hiszen az igazság
tanítása olyan belső erővel rendelkezik, amely meggyőzi az embereket.
Lukács evangéliumának több jellegzetessége közül most azt az egyet
emeljük ki, hogy csodálatos imákat tartalmaz. Az imádság útján való
előrehaladásunkban kiváló eszköz lehet e harmadik evangélium olvasása.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy
mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe!
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim
biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy
kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem
kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss
legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig
afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Evangélium365 okostelefonra
Szeptember vége óta elérhető az Evangélium365 okostelefon alkalmazás új
verziója iOS és android készülékeken. Ingyenesen letölthető az App
Store vagy a Google Play áruházakból. Kérlek benneteket, terjesszétek
ismerőseitek között az evangélium olvasásának ezt a modern lehetőségét.
Plakátok és imakártyák
Az őszi evangelizáció alkalmával készült evangelizációs plakátokból és
imakártyákból lehet igényelni. Azok jelentkezését várom, akik szívesen
részt vesznek az evangélium terjesztésében oly módon, hogy az A/3
méretű plakátot saját környezetükben ki tudják helyezni megfelelő
helyekre, illetve az imakártyákat ki tudják osztani. Aki szeretne
igényelni, kérem, jelezze ezt e-mailben az evangelium365@gmail.com
címre. A részleteket a jelentkezés után egyeztetem minden igénylővel.
Gyémántos kereszt
Képes evangelizációs kiadványaink művészeti szakértője, Müller Imre
festőművész nemrégiben festett egy nagyméretű, 175 cm magas, 145 cm
széles keresztet 250 éves vörösfenyő alapanyagra (30 kg súlyú). A
festmény a XIII. századi keresztábrázolások hagyományát követi, illetve
annyiban modern, hogy 9 különböző színű és csiszolású festett gyémánt
díszíti. A kereszt megvásárolható azok számára, akiket érdekel a
kortárs művészet és támogatják is azt. A kereszt áráról és további
részletekről érdeklődni nálam lehet az evangelium365@gmail.com címen.
Az érdeklődőknek képet is küldök róla.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. október 18.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171018.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum