2017. május 18., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-05-18

2017. május 18. - Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen."
Jn 15,9-11
Elmélkedés:
A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszéd folytatása a mai
evangéliumi rész, amelyből megtudjuk, hogy a szeretet az az éltető erő,
amely összekapcsolja Jézust és a benne hívőket. A szeretet folyamatos
és kölcsönös áramlása jelenti az Isten és az ember közti kapcsolat
alapját. Megtapasztaljuk életünkben Isten felénk áradó szeretetét, és
elismerjük azt, hogy viszonoznunk kell ezt a szeretetet. Krisztushoz
fűző szeretetünknek egyrészt folyamatosnak kell lennie, mert ha
megszűnik, a kapcsolatunk is megsérül. Olyan ez, mint amikor egy
szőlővesszőt lemetszenek a szőlőtőről. A szeretetet ugyanakkor jellemzi
a kölcsönösség is. Jézus szeret minket, és mi viszonozzuk az ő
szeretetét, amely éltető forrás számunkra.
Amikor a szeretetnek ilyen formájú megélésére törekszünk, akkor nem
kevesebbre vállalkozunk, mint hogy olyan szeretet kössön össze minket
Jézussal, amilyen szeretet összekapcsolja az Atyát és a Fiút. Jézus
szavai igazak: "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is
titeket." A keresztény élet Istennel való szeretet-kapcsolatot,
szeretet-közösséget jelent. Viszonozzuk Jézus szeretetét olyan gyermeki
engedelmességgel, ahogyan ő szereti az Atyát! Lehet-e bármi is
fontosabb életünkben, mint kitartóan haladni az ő parancsainak útján és
megmaradni ebben a szeretetben?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170518.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum