2017. május 16., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-05-16

2017. május 16. - Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom,
ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne
csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de
visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az
Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek,
mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem
sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs
hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy
cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a
Elmélkedés:
Jézus arra bátorítja apostolait az utolsó vacsorán, hogy ne
szomorkodjanak, hanem örvendezzenek elmenetelén, mert távozása
visszatérés az Atyához. Tanítványaként nem ragaszkodhatnak az apostolok
a végtelenségig ahhoz, hogy Mesterük maradjon ebben a világban, mert
akkor Jézus nem teljesítené küldetését.
Az Atyához való visszatérés gondolata valójában nem volt újdonság a
tanítványok számára, mert nyilvános működésének ideje alatt Jézus
többször is beszélt nekik arról, hogy az Atyától jött. Származása
meghatározó volt számára, s egyúttal olyan tény, amelynek ismerete
szükséges ahhoz, hogy megértsük tanítását és cselekedeteit. A mennyei
Atya által rábízott igazságot hirdette és az Atya által tett mindent,
tettei az Atya dicsőségét szolgálták.
Küldetése befejezéséhez közeledve, már kevésbé beszél származásáról,
inkább arról tanít, hogy hová indul. Természetesen ahhoz tér vissza,
akitől e világra jött. Mennybe indulása örömmel tölti el azokat, akik
szeretik őt, mert ez jelzi, hogy küldetése beteljesedett, s indul, hogy
a mennyországban helyet készítsen övéinek. Helyet mindazoknak, akik
szeretik őt. Örök otthont azoknak, akik hisznek benne. Örök boldogság
helyét, állapotát azoknak, akik az üdvösségre törekszenek. Nekem is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod
szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod
evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves
cselekedeteket vigyünk végbe.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170516.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum