2017. május 6., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-05-06

2017. május 6. - Szombat

Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt,
tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták:
"Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" Jézus tudta, hogy tanítványai
méltatlankodtak miatta, azért így szól hozzájuk: "Ez megbotránkoztat
titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol
azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A
szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek,
akik nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem
hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta:
"Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg
nem adja neki." Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és
többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: "Ti is el
akartok menni?" Simon Péter ezt válaszolta neki: "Uram, kihez menjünk?
Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az
Isten Szentje."
Jn 6,60-69
Elmélkedés:
Az elmúlt napok során Jézus eucharisztikus beszédét olvastuk az
evangéliumban, amely beszédben kijelentette, hogy saját testét élő
kenyérként adja az embereknek, s ez az örök életet biztosítja azoknak,
akik hisznek benne és táplálkoznak belőle. A beszéd több eleme
újdonságként hatott a hallgatóság számára. Ezen újdonságok megértésének
előfeltétele az, hogy az ember elfogadja Jézust a mennyei Atya
küldöttének és az üdvösség egyedüli közvetítőjének. A beszéd e
szempontból döntés elé állította a hallgatóságot, sokan nem is akarják
azt tovább hallgatni, ezért eltávoznak. Érdekes, hogy nem azoknak a
távozásáról van szó, akik Jézus ellenfeleiként tűntek fel korábban,
hanem az Úr tanítványairól. János evangélista nem a tizenkét apostolra
gondol, hanem a tanítványok egy szélesebb körére, akik közül többen
eltávoznak.
Távozásukon Jézus nem lepődik meg és nem vált ki belőle semmiféle
csalódást. János evangéliumának Jézus-képéhez hozzátartozik, hogy az Úr
jól ismeri az embereket, belelát lelkük mélyébe, rögtön felismeri
szívük szándékát. Nem várja azt, hogy mindenki megértse szavait és azt
sem, hogy mindenki elfogadja azokat. Az egykori tanítványokhoz
hasonlóan mi is döntéshelyzetbe kerülünk. Ha nem is értjük meg rögtön
mindazt, amit az Úr tanít, azért tartsunk ki mellette! Erősítsen ebben
minket Péter apostol hitvallása, miszerint Jézus valóban az örök élet
igéit hirdeti nekünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden
nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül
megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem
cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok
arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden
emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó
szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből
mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170506.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum