2017. május 1., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-05-01

2017. május 1. – Hétfő, Szent József, a munkás

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

Szent Józsefnek, a munkás élet eszményképének ünnepén arra az emberre
emlékezünk, aki munkájával gondoskodott a Szent Családról. A Szentírás
meglehetősen szűkszavúan beszél személyéről, mindössze a Jézus
gyermekkorával foglalkozó részekben tűnik fel, és a későbbiekben is kevés
helyen történik rá utalás. Azt viszont biztosan állíthatjuk, hogy
mindennapi munkája szeretetének kifejezése volt Jézus és Szűz Mária iránt.
Élete arra példa, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy
valaki az Úr hiteles követője legyen és Istennek tetsző, igaz életet
éljen. Egyszerű és hiteles életével, valamint szorgalmas munkájával
szentelte meg mindennapjait s vált egyre tökéletesebbé Isten előtt.
A keresztény tanítás szerint az ember a munkájával bekapcsolódik a teremtő
Isten munkájába. Ezt sokan nem látják be, ezért a munkát tehernek
tekintik, és kényszerből, csupán a megélhetés biztosítása érdekében
végzik. Mások a kétkezi vagy szellemi munka helyett inkább ügyeskedéssel
és mások becsapásával igyekeznek nagy vagyont szerezni, s aztán
felelőtlenül élvezik az általa nyújtott előnyt és kényelmet. Jó volna
megtalálni a munka becsületét és értékét! Munkánkat tekintsük szolgálatnak
és végezzük lehetőleg alázattal! Dolgozzunk annak tudatában, hogy szebbé
tehetjük az Isten által teremtett és ránk bízott világot!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk
meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és
irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket.
Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget
adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki
megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb
bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az
engedelmesség útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170501.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum