2017. április 10., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-04-10

2017. április 10. – Nagyhétfő

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus
feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta
felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig
vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát,
majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai
közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt:
„Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem
osztottuk szét a szegények között?" Ezt azonban nem azért mondta, mintha
gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a
pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén
őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek,
én azonban nem leszek mindig veletek." A zsidók közül sokan megtudták,
hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy
lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok
elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan
hittek Jézusban.
Jn 12,1-11

Elmélkedés:

A nagyhét folyamán az evangéliumok Jézus életének utolsó eseményeit
mutatják be. A húsvéti ünnep közeledtével tanítványaival együtt megérkezik
a Jeruzsálemhez közeli Betániába, ahol vendégül látják őt. Az étkezés
helyszíne nem feltétlenül Lázár háza, hanem minden bizonnyal a leprás
Simon a vendéglátó, miként ez Máté és Márk írásából kiderül. Lázár
testvére, Mária a nagylelkű szeretet rendkívüli jelét adja, amikor a
vacsora közben drága olajjal keni meg az Úr lábát, és hajával törli meg
azt.
De a szeretet pillanatát és tettét megtöri Júdás rosszallása, akit
természetesen nem a szegények gondja, hanem csak a pénz érdekel. Jézus
rögtön megvédi Máriát, akinek cselekedete jelképes abban az értelemben,
hogy előremutat Jézus halálára. A felebaráti szeretetet és az Istennek
járó hódolatot nem érdemes egymással szembeállítanunk. Az Istennek járó
hódolat és tisztelet megadása nem fogja csökkenteni a felebarátaink iránti
jócselekedetek lehetőségét.
Jézus figyelmeztetése, hogy nem lesz mindig velünk, Máriát is, minket is
szíven talál. Elkezdődött a nagyhét, már csak néhány nap van a
kereszthalálig. Jézus betér hozzánk, talán ez az utolsó állomás halála
előtt. Hogyan fogadjuk őt? Ki tudjuk mutatni neki szeretetünket? Hogyan
válaszolunk rendkívüli szeretetére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt
követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd
vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a
bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki
újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya
szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetéért,
aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170410.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum