2017. február 23., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-02-23

2017. február 23. – Csütörtök

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Ha
valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bűnre
csábít a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha
malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bűnre
csábít, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a
kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd le!
Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra jutnod. Ha
pedig szemed csábít bűnre, vájd ki! Jobb fél szemmel bemenned Isten
országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a féreg el nem
pusztul, és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó
dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg? Legyen
bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között.
Mk 9,41-50

Elmélkedés:

A jutalom és a büntetés témája kerül elő Jézus tanításában, mégpedig
mindkettő a Krisztussal való kapcsolat viszonyában. Az a személy, aki a
legkisebb jót teszi Krisztus tanítványával, nagy jóra, jutalomra számíthat
Istentől. Bár emberileg nézve aránytalanságnak tűnik, hogy egy
jelentéktelennek tűnő cselekedet jelentős jutalmat érdemeljen ki, Isten
nagylelkűségébe mégis belefér. A legfőbb jutalom, amit Istentől kaphatunk
az örök élet, az üdvösség. Ez azonban elérhetetlenné válhat azok számára,
akik másokat megbotránkoztatnak, azaz helytelen magatartásukkal, bűnös
cselekedeteikkel másokat akadályoznak a hit útján való előrehaladásban.
Jézus erős, úgynevezett túlzó-mondásokkal világít rá az üdvösség
jelentőségére, és annak fontosságára, hogy az örök élet érdekében minden
rosszat kerülnünk kell. Úgy kell élnünk, hogy semmi mulandó, evilági dolog
ne akadályozzon bennünket az üdvösségre való törekvésben.
Az Úr mondásai küldetésünkre is figyelmeztetnek. A tanúságtételt, az
evangéliumhoz méltó életet és a hit továbbadását tekintsük
kötelességünknek és tegyük felelősségünk tudatában. Keresztény életünk
ugyanis követendő vagy elrettentő minta lehet mások számára. Helyes
magatartásunk másokat is a krisztusi élet útjára vezet, bűnös életünk
viszont botrányt okozhat, azaz eltéríthet másokat a hit útjától.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és dicsőítünk
Téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz közbenjárónk az
Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered szükségleteinket. Engedd csak
azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170223.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum