2017. február 22., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-02-22

2017. február 22. – Szerda, Szent Péter apostol székfoglalása

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Ezt válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter
válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta
neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom
neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus Péter apostolhoz intézett szavait olvassuk: „Te
Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." E krisztusi
kijelentésre alapozva állíthatjuk, hogy az Egyház első vezetője Péter
apostol. Már az Egyház legkorábbi idejében fontos szerepet kaptak a hit
terjesztése és a hitről való tanúságtétel szempontjából azok a helyek,
ahol az apostolok tevékenykedtek, de ezek közül is kiemelkedik Péter
apostol vértanúságának helyszíne, Róma városa. Péter apostol püspöki
székfoglalásának napján az Egyház egységére gondolunk, amely Rómához, a
római pápához kötődik.
Az evangéliumok hitelesen beszámolnak arról, hogy Jézus nincs egyedül,
állandóan körülveszik őt tanítványai, akik mennybemenetele után tanúságot
tesznek megváltó haláláról és feltámadásáról, és folytatják Isten
országának hirdetését, miként Mesterük is tette. Amellett, hogy létrehozta
a tanítványok közösségét, az Úr arra törekedett, hogy összegyűjtse,
közösséggé formálja Isten népét, mindazokat, akik hittel elfogadják az
üdvösség örömhírét. Jézus tehát arra hívta az embereket és az apostolok
utódainak szolgálata által ma is arra hív, hogy lépjünk közelebb Istenhez,
s ebben a közeledésben segít az Egyház, azaz mindazok közössége, akik az
egy Isten gyermekeinek tartják magukat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat
tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen
minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt
az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az
üdvösség felé!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170222.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum