2017. február 15., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-02-15

2017. február 15. – Szerda

Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot
vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a
vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és
megkérdezte: „Látsz-e valamit?" Az fölnézett, és így szólt: „Látom az
embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának." Erre ismét rátette kezét a
vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy
élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről
senkinek se beszélj a faluban!"
Mk 8,22-26

Elmélkedés:

Jézus újabb csodájának helyszíne a Galileai-tenger vagy más néven a
Genezáreti-tó északi partján fekvő település, Betszaida. Korábban
gyógyított már meg béna embert, űzött ki ördögöket, visszaadta az érthető
beszéd és a hallás képességét a dadogva beszélő süketnek, most pedig egy
vak embert ajándékoz meg a látás képességével. Betegsége miatt az illető
képtelen arra, hogy önmaga menjen Jézushoz, minden bizonnyal családtagjai
vagy ismerősei vezetik a faluba érkező Jézushoz. Tudhatnak tehát Jézus
csodákra képes isteni erejéről, s arról is lehet ismeretük, hogy a legtöbb
esetben érintése által történnek a gyógyulások. Érdekes, hogy nem mondják
meg pontosan, hogy mit kérnek, mit várnak Jézustól, de ez szükségtelen is
a betegség, a vakság természete miatt, hiszen Jézus rögtön láthatja, hogy
milyen baja van a hozzá vezetett személynek. Azt kérik csupán, hogy Jézus
érintse meg a vakot, s ez a kérésük nyilvánvalóan Jézus isteni képességébe
vetett hitük jele.
Jézus ez esetben sem akar cselekedni a nagy nyilvánosság előtt, ezért a
falun kívülre vezeti a vakot és ott gyógyítja meg. Maga a gyógyítás nem
egyetlen pillanat alatt, hanem két fázisban történik, először csak
homályosan, majd tisztán kezdett látni a szemevilágát visszanyerő ember,
amely a hitre jutás fokozatosságára utalhat.
Uram, Jézus, nyisd meg szememet, hogy felismerjelek téged, az Isten Fiát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az ő
akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton szeretnénk
járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon. Isten dicsőségét
szeretnék szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész életünkkel. Taníts
bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket keresztünk hordozására!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170215.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum