2015. június 12., péntek

[Evangelium] 2015-06-12

2015. június 12. - Péntek, Jézus szíve

Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a
holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy
töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a
keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a
katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit
vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy
már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona
beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle.
Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól
tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért
történt, hogy beteljesedjék az írás: "Csontot ne törjetek benne!" És
ami az írás más helyén áll: "Föltekintenek arra, akit
keresztülszúrtak."
Jn 19,31-37
Elmélkedés:
Kis idővel Jézus halálát követően a katonák azzal a szándékkal döfték
át lándzsával az Úr szívét, hogy megbizonyosodjanak haláláról. János
evangélista minden bizonnyal azért írja le a jelenetet, hogy az olvasók
számára is kétségtelen legyen, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten.
Ha ugyanis nem halt volna meg, könnyű lett volna természetes
magyarázatot találni arra, hogy miként mutatkozott élőként harmadnap
apostolai és tanítványai körében. Ez esetben a feltámadás nem volna
igaz. Ezt a tévedést oszlatja el az evangélista. Akit megkínoztak és
aki ennyit szenvedett a kereszten, s végül akinek szívét is átszúrták,
az valóban meghalt.
Mindezen túl a keresztény hagyomány lelki tartalommal tölti meg az
eseményt, amikor az Úr Jézus átszúrt szívét a kegyelem, az üdvösség, az
irgalom és a szeretet forrásának tekinti. Isten Fia földi élete során
számos módon kimutatta az emberek iránti szeretetét, de ez a szeretet
akkor érte el tetőfokát, amikor feláldozta életét, meghalt az
emberekért, értünk.
Tanítson minket alázatra és igaz bűnbánatra a mai ünnep! Érintsen meg a
Jézus szívéből áradó irgalom, hogy felismerjem: az Úr szeretete
szerezte meg bűneim bocsánatát, neki köszönhetően nyerek irgalmat
vétkeimre. Uram, Jézus Krisztus, szeretlek téged, légy irgalmas hozzám!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyánk! Te a nappalt kihozod az éjszakából - fölébresztesz
minket új munkára. Engedd, hogy lássuk nagyságodat, és dicsőségedért
álljunk szolgálatodra. Küldj minket a nagy világba, ragyogjon bennünk
kegyelmed lángja, hordozzon minket nagy irgalmad, vezéreljen mindig
akaratod! Áldd meg napi munkánkat, őrizz meg a súlyos botlásoktól,
szenteld meg az emberek közösségét, hogy testvérként küzdjünk az örök
életért.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-06-12

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150612.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum