2015. február 9., hétfő

[Evangelium] 2015-02-09

2015. február 9. – Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és
ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték
Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték,
ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a
városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy
legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette,
meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés:

A mai evangéliumban nem egy konkrét csodát, hanem általános jellegű
összefoglalást olvasunk arról, hogy meggyógyulnak azok, akik ennek
reményében mennek Jézushoz. A gyógyulni vágyók „legalább a ruhája
szegélyét szeretnék megérinteni," hiszen azt tapasztalják, hogy mindenki
gyógyulást nyer, aki ezt megteszi.
A leírásból kiindulva két alapvető tévedést oszlassunk el Jézus csodáival
kapcsolatban. Jézus csodáit éppen megmagyarázhatatlanságuk miatt sokan
hasonlítják a varázslathoz. Olyannak tartják, mintha ügyes
bűvészmutatványok volnának, amelyeknek feltételezhetően van magyarázata,
de ez rejtve marad az emberek előtt. A csodáknál valójában nincs szó
ügyeskedésről, szemkápráztató mutatványról vagy rejtélyes varázslatról. A
csoda azt jelenti, hogy Isten beavatkozik a világ rendjébe, a természet
rendjébe. Szokatlan dolgot tesz, hogy az ember figyelmét felkeltse. A
csoda nem öncélú, hanem hitet akar ébreszteni.
Az evangélista leírása szerint sokan mennek Jézushoz, kérik gyógyulásukat
és mindenki meg is gyógyul. Ebből az következne, hogy aki csodának számító
dolgot kér és kifejezi hitét, azzal meg is történik a csoda, azaz a csoda
imával vagy hitvallással kikényszeríthető Istentől. Ez tévedés. A csoda
Isten ajándéka. Isten akkor tesz csodát, amikor ő jónak látja. Az ember
egyet tehet: elfogadja Istennek ezt a különleges ajándékát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk
keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a
legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd
hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó
erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes
szeretetének minden jelével.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150209.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum