2011. július 11., hétfő

[Evangelium] 2011-07-11

2011. július 11. – Hétfő, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor
az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
életet."
Mt 19,27-29


Elmélkedés:
Kissé eviláginak tűnik az apostolok kérdése, amikor azzal kapcsolatban
érdeklődnek Jézustól, hogy „mi lesz a jutalmuk" azért, hogy mindenüket
elhagyva követik őt. De ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor
felfedezhetjük önmagunkban is ezt a gondolkodásmódot. Miért érdemes
kereszténynek lenni? Miért érdemes Krisztus követőjeként élni? Miért
érdemes vállalni életünk keresztjét, a lemondásokat és a
próbatételeket? Mi lesz a jutalmunk mindazért, amiről lemondunk? Mit
kapunk cserébe Istentől életáldozatunkért?
S bár evilágiak a kérdések, a válasz mégsem az, hiszen a jutalom maga
Isten és az ő szeretete. Minden hiányt és űrt bennünk önmagával tölt be
Isten, aki a legnagyobb kincsünk, s aki „minden kincset megér". Isten
önmagát adja nekünk már ebben a világban is, és a vele való örök
együttlét lesz a mennyországban is a jutalom.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Bölcs tanítónk, Szent Benedek, világíts,
Krisztusnak fényét a világba hintsd szét,
híven ismernünk e hitet, segíts meg,
s töltsd be szívünket!
Népeket tettél egyazon családdá,
felvirágzott így a tökéletesség,
és szelíden lett követőid éke
Krisztus igája.
Szent szabályoddal szabadok s rabszolgák
Jézusunknak hű követői lettek;
s megvalósult bölcs Regulád világa;
munka, imádság.
Így vezéreld szent akaratra néped,
egy közösségben egyetértve éljünk,
és erősödjék az öröm közöttünk,
hozva a békét.
Zengje énekszó az Atyát Fiával,
és a Szentlelket, vigaszát ki adja:
ők díszítettek kegyelemmel téged
gazdagon áldva. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum