2011. május 16., hétfő

[Evangelium] 2011-05-16

2011. május 16. - Hétfő

Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a
juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy
jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres
azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó
pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az
Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De
más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is
vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy
pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy
majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert
van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem.
Ezt a parancsot kaptam Atyámtól."
Jn 10,11-18


Elmélkedés:
Én vagyok a jó pásztor és életemet adom a juhokért – mondja Jézus a mai
evangéliumban. Az Úr kereszthalála mutatja, hogy Jézus mennyire
komolyan gondolta mindezt. Amikor elérkezett a pillanat, hogy az Atya
akaratának engedelmeskedve oda kell adni életét a mi megváltásunkért és
üdvösségünkért, akkor nem nem késlekedett. Az Atya iránti szeretet
mellett az irántunk való szeretet is erre ösztönözte. Nem nem fél és
nem félti önmagát, hanem értünk aggódik és utánunk jön, ha látja, hogy
bűneink miatt rossz úton járunk. Nagyon ostobának kellene lennünk
ahhoz, ha ezen utánunk induló szeretet elől el akarnánk rejtőzni, s nem
engednénk, hogy Ő vezessen minket az üdvösség útján.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők
szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak.
Segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak
minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és
távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástodat terjeszd ki a kicsinyekre, hogy
meg ne botránkoztassák őket.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Szomorúan hallgatjuk az olyan híreket, hogy miközben egyesek drága
élménytáborokba tudják küldeni gyermeküket, addig más gyermekek még egy
olcsóbbat sem engedhetnek meg maguknak. Miközben egyesek több tízezer
forintot sem sajnálnak néhány napért, addig mások néhány ezret sem
tudnak kifizetni.
Jelen akciónkkal a szegényebb családok gyermekeit szeretnénk támogatni,
hogy ők is részt vehessenek a nyár folyamán valamilyen táborban, s
ezáltal ők is épüljenek testileg és lelkileg. Táborozzon 1000 gyermek!,
azaz segítsük, hogy ezer magyar gyermek eljusson 2011 nyarán egy
táborba. Akciónk során kizárólag egyházi szervezésű, azaz plébániák,
egyházi iskolák vagy más egyházi szervezetek által szervezett táborokat
támogatunk, amely táborokban hittanosok, minisztránsok, cserkészek,
vallásos családok gyermekei vesznek részt. A támogatás - a
lehetőségekhez mérten - anyagi támogatást jelent, valamint minden
táborozó gyermeknek küldünk ingyenes példányt az Élő Kenyér újságból.
Segítsük a gyerekeket! Táborozzon 1000 gyermek!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
Az adománygyűjtés ideje: 2011. május 15-30.
Az adományokat 2011. júniusban és júliusban juttatjuk el a támogatott
csoportok részére.
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor" lehetőséget!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum