2009. június 12., péntek

[Evangelium] 2009-06-12

2009. június 12. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed,
minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe,
vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész
el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki
elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
követ el."
Mt 5,27-32

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben a házastárshoz való hűség parancsa inkább az
asszonyokra vonatkozott, s csak kevésbé a férfiakra. A férfiaknak jogukban
állt elbocsátani feleségüket válólevelet adva nekik, fordítva azonban ez
nem volt lehetséges. Jézus elveti ezt a gyakorlatot és Isten eredeti
szándékára hivatkozva a feltétel nélküli hűségre és az egymáshoz való
ragaszkodásra szólít fel. Az eredeti isteni szándék természetesen az egy
férfi és egy nő egész életre szóló szeretetközösségére vonatkozik. A
manapság egyre gyakoribbá váló házasságszerű életközösségek valójában nem
illeszkednek Istennek abba a tervébe, amely a férfiak és nők számára
hivatott a boldogság elérésére, ezért nem is nevezhetjük őket házasságnak.
A keresztény családban a házastársaknak úgy kell egymást szeretniük, ahogy
Krisztus szereti az egyházat és az embereket. A szeretethez, méghozzá a
Jézus példája szerinti szeretethez való ragaszkodás védelmet jelent a
házasság és családellenes próbálkozásokkal szemben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Házastársak imája
Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor
megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a
társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts
kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni
egymástól. Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum