2009. június 9., kedd

[Evangelium] 2009-06-09

2009. június 9. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a só
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a
házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

Az evangéliumok beszámolói szerint Jézus azt tekintette küldetésének, hogy
tanúságot tegyen az emberek előtt az Atyáról, az ő szeretetéről. Ezt
szolgálták például csodás tettei, valamint tanítása, amelyek dicsőséget
szereztek a mennyei Atyának. Ehhez azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy
a hallgatóság, illetve a csodákban részesülők nem mindig értették meg azt,
hogy Jézus cselekedeteiben az Atya tevékenykedik. A mai evangéliumban az
Úr azt kéri az őt követőktől, hogy jócselekedeteikkel szerezzenek
dicsőséget az Atyának, folytatva az ő művét, tanúságtételét. Isten minket
is úgy szeret, ahogyan Fiát, Jézust. Mi is ugyanúgy Atyánknak szólíthatjuk
Istent, ahogyan Jézus is tette. S Isten tőlünk is ugyanazt várja, mint
Fiától: szerezzünk dicsőséget neki jócselekedeteinkkel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat. Bárcsak
Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy szeretlek.
Bátoríts bennünket, hogy a Te segítségeddel éltetői lehessünk
családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum