2008. január 2., szerda

[Evangelium] 2008-01-02

2008. január 2. - Szerda

Keresztelő János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek
hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: "Ki vagy te?" Erre megvallotta,
nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás." Ezért
megkérdezték tőle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte.
"A próféta vagy?" Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: "Akkor
ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit
mondasz magadról?" János ezt felelte: "A pusztában kiáltó hangja vagyok:
Egyengessétek az Úr útját", amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: "Miért keresztelsz hát, ha nem
te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?" János így válaszolt:
"Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki
utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani." Ez
Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,19-28

Elmélkedés:

Röviddel Jézus nyilvános fellépése előtt Keresztelő János a nép előtt az
elközelgő Messiásról beszélt és a bűnbánat keresztségében részesítette a
hozzá érkezőket. János cselekedetei a várva várt messiási idők jeleire
emlékeztették a nép vallási vezetőit, s emiatt azt gondolhatták, hogy
János lehet a Megváltó. Ő azonban - jól tudván, hogy csak az Úr előfutára
- a hamarosan érkező Jézusra irányítja a kérdezők figyelmét. A farizeusok
küldöttei valójában nem Jézusról érdeklődnek, hanem János személyéről, ő
azonban nem magáról beszél nekik, hanem Jézusról. Pontosan ezt kell nekünk
is tennünk, mert ez a tanúságtétel. Csak az a kérdés, hogy mindig Jézust
képviselem-e? Róla beszélek-e vagy magamról? Ő áll-e életem középpontjában
vagy én?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a
követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a
lelkiismeretemnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és
fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom
jeleidet. Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a
szavadat.
John Henry Newman

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum