2007. december 23., vasárnap

[Evangelium] 2007-12-23

2007. december 23. - Advent 4. vasárnapja

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: "Velünk az Isten".
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

József álma
A modern kor álomkutatóit és álomfejtőit az a szándék vezérli, hogy az
álmok segítségével jobban megismerjék az ember személyiségét,
érzelemvilágát, soha ki nem mondott gondolatait és titkolt vágyait.
Álmaink olykor szépek, máskor rettenetesek. A legtöbbjükre már rögtön az
ébredés után sem emlékezünk, de némelyik évek múltán is elevenen él
bennünk. Sok álomnak valóban nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani,
de vannak sorsfordító hatásúak is. Napjaink embere tudni szeretné álmai
jelentését. Így volt volt ez a régmúlt időkben is, azzal a különbséggel,
hogy az álmok okát és jelentését elsősorban nem az emberben keresték,
hanem az álmot a természetfeletti világgal és az Istennel való kapcsolat
egyik formájának tekintették.

A szentírásban lépten-nyomon találkozunk álmodó emberekkel, akik szintén
tudni szeretnék álmaik jelentését. Nem saját tudatalattijukra kiváncsiak,
hanem a személyüknek vagy a választott népnek szóló isteni üzenetet
akarják megfejteni. Álmot lát Ábrahám és Jákob. Józsefnek már ifjúkorában
különleges álmai vannak, később pedig ő fejti meg az egyiptomi
tisztségviselők és a fáraó álmát. A gyermek Sámuelt álmában szólítja meg
az Úr és Salamon király is egy álmában történt jelenéskor kéri Istentől a
bölcsesség ajándékát. Mind-mind Isten útmutatásai ezek a hívő ember
számára.

Jézus születésekor József háromszor lát álmot. Angyal jelenik meg neki,
aki megismerteti vele Isten szándékát. Így tudja meg, hogy kitől származik
a Mária méhében megfogant gyermek (Mt 1,20-21), így értesül a megszületett
Jézust fenyegető veszélyről (Mt 2,13), majd pedig ismét egy álomnak
köszönhetően tér vissza családjával Egyiptomból Názáretbe (Mt 2,19-23). A
mai evangéliumban József első álmáról, egy Jézus születését megelőző
álomról hallottunk, amelyben bátorítást kap, hogy ne féljen feleségül
venni Máriát, akivel jegyességben áll. Milyen egyszerűen hangzanak e
szavak: "Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr
angyala megparancsolta neki" Mt 1,24), pedig bizonyára nem volt könnyű
számára, hogy álomban látott jelenésnek engedelmeskedjen.

Ha létezik fontos mondanivalót hordozó álom, akkor József álma bizony
ilyen. Nem csak útmutatást ad a bizonytalankodó Józsefnek, hanem isteni
kinyilatkoztatást is tartalmaz.
Három üzenete van az álomnak:

Először: József megtudja és az evangélista leírásából mi is megtudjuk,
hogy Máriának a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog gyermeke
születni. Isten tehát e különleges álom révén beavatja Józsefet Mária
anyaságának titkába, az üdvtörténet titkába.

Másodszor: József feladata lesz, hogy a gyermeknek a Jézus nevet adja. A
névadás az apa joga volt. József ezáltal tehát azt a megbízatást kapja
Istentől, hogy vállalja a földi édesapa szerepét, nevelje fel a születendő
gyermeket és gondoskodjon édesanyjáról. Ezért tiszteljük őt Jézus
nevelőapjaként.

Harmadszor: A születendő gyermek lesz a Megváltó. Ez az üzenet már nem
csupán Józsefnek szól, hanem az egész emberiségnek. Szólt egykor
mindazoknak, akik várták a Megváltó érkezését és szól most nekünk, akik a
Megváltó születését várjuk. Nagy álmunk, hogy találkozzunk Istennel,
holnap, Karácsony napján valóra válik. A betlehemi Gyermekben megláthatjuk
a Megváltót.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum