2018. május 21., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-05-21

2018. május 21. - Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük.
Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe
siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: "Miről
vitatkoztok velük?" Valaki a tömegből így felelt neki: "Mester!
Elhoztam hozzád a fiamat. Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette.
Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait
csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki
belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: "Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még
veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre
odavitték hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént
elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó
szájjal vonaglott. Jézus megkérdezte a fiú apját: "Mióta szenved ebben
a bajban?" Ő azt felelte: "Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran
tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj
meg minket, és segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: "Ha valamit
tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal
felkiáltott: "Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: "Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre
(a gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással
kiment belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is
jegyezték: "Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette.
A fiú talpra állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között
voltak, a tanítványok megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni a
gonosz lelket?" Jézus így felelt: "Ezt a fajtát semmi mással nem lehet
kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29
Elmélkedés:
A húsvéti időszak elmúltával, pünkösd ünnepe után visszatérünk az
évközi időbe, amikor Márk evangéliumának olvasását onnan folytatjuk,
ahol nagyböjt előtt abbahagytuk. Jézus úton van Jeruzsálem felé,
útközben többször beszél tanítványainak a rá váró szenvedésről és
halálról. Ebben az időben történik színeváltozása, amelyet csak három
kiválasztott apostola szemlélhet, s amely esemény után következik a mai
evangéliumi részlet egy ördögűző csodával. Az eset sajátossága, hogy
Jézus hosszasan felméri a helyzetet, mielőtt cselekedne. Megtudja, hogy
távollétében tanítványai már próbálkoztak a gonosz kiűzésével, de nem
jártak eredménnyel. Ezt a helyzetet a tömegből kiváló apa mondja el,
akinek gyermeke betegségben szenved. Ő azzal a reménnyel jött, hogy
Jézus majd segít gyermekén, de csak tanítványait találta meg, akik
korábban megkapták az ördögűző hatalmat Mesterüktől, de most mégsem
tudnak segíteni. A "Hitetlen nemzedék!" felkiáltás jól kifejezi Jézus
elégedetlenségét. A kijelentés elsősorban a tanítványoknak szól, de
kiszélesíthetjük mindazokra, akik látták Jézus csodajeleit, mégsem
hittek benne.
A csoda, a gyógyítás előtt elhangzik az Úr szájából a jelenet
legfontosabb üzenete: "Minden lehetséges annak, aki hisz!" A kísértések
idején és a gonosszal szembeni küzdelmemben Isten a segítségemre siet,
ha hittel és bizalommal kérem.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél
tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről
a mennybe távoztál megbízást adtál nekik tanításod, örömhíred
továbbadására. E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Segíts
engem kegyelmeddel és a Szentlélekkel, hogy e küldetésemet teljesítve
törekedjek szüntelenül a menny felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180521.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum