2018. május 25., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-25

2018. május 25. - Péntek

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a
Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig
szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz
és megkérdezték: "Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: "Mit parancsolt
nektek Mózes?" Azt felelték: "Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk
és elváljunk."
Jézus folytatta: "A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és
ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem
csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságtörést követ el."
Mk 10,1-12
Elmélkedés:
A mai evangéliumban a farizeusok kérdése szakítja meg azt a sorozatot,
amelyben Jézus tanítványait oktatja az ő követéséről és a helyes
lelkületről. A farizeusok kérdése a házassággal, illetve a válással
kapcsolatos. Kérdésük hűen tükrözi a zsidó szabályokat: a férjnek joga
van ahhoz, hogy kezdeményezze a válást. Ehhez ki kell állítani a
válólevelet, amellyel elbocsátja feleségét, őt és önmagát szabad
állapotúnak nyilvánítva. A korabeli törvénymagyarázók között azonban
vita lehetett arról, hogy milyen indokkal történhetett meg a feleség
elbocsátása.
A kialakuló beszélgetés szóhasználata elárulja, hogy a farizeusok
valójában csak a kiskapukat, a kibúvókat, az engedményeket keresik,
Jézus viszont Isten eredeti szándékát keresi a törvények mögött. Jézus
ugyanis azt kérdezi tőlük, hogy mi volt a kérdéssel, a házassággal
kapcsolatban Mózes parancsa, a farizeusok viszont rögtön a válást
lehetővé tevő engedélyről, a felmentésről beszélnek. Jézus azzal az
igénnyel lép fel és törvényértelmezésében ez tükröződik, hogy
helyreállítsa a teremtő Isten eredeti szándékát a házassággal
kapcsolatban.
Ha mindig csak azt keresem, hogy mi a megengedett, aligha fogok Isten
törvényei szerint élni. Az okoskodás, az állandó méricskélés aligha
visz közelebb annak megértéséhez, hogy Isten parancsai szeretetből
születtek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180525.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum