2018. február 26., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-26

2018. február 26. - Hétfő

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Legyetek irgalmasok,
amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor
titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal
mérnek majd nektek is."
Lk 6,36-38
Elmélkedés:
Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas - kéri Jézus
tanítványaitól a mai evangélium szavai szerint. Ezzel a kérésével az Úr
valóban magasra teszi a mércét, hiszen mi sokszor szűkkeblűek vagyunk,
vonakodunk kimondani a megbocsátó szót, miközben Isten végtelen
irgalommal közeledik felénk. Amikor tehát megbocsátunk embertársunknak,
akkor az irgalomban gazdag mennyei Atyát utánozzuk, aki megbocsátó
szeretettel fordul felénk. Isten végtelenül irgalmas. Nem fontolgat,
nem méricskél, nem késlekedik a megbocsátással. Az irgalmas Isten
keresi a bűnöst, elé siet, visszafogadja szeretetébe. A megbocsátás azt
jelenti, hogy készek vagyunk mindent elfelejteni, amivel felebarátunk
sebet okozott nekünk, megbántott minket.
Miként Isten senkit nem zár ki irgalmából, úgy nekünk is mindenkinek
meg kell bocsátanunk. Mindenkire úgy tekintsünk, mint testvérünkre, aki
szintén Isten gyermeke. Ne tagadjuk meg a megbocsátást senkitől! Tegyük
félre előítéleteinket és ne ítélkezzünk másokon! Legyen jóindulat a
szívünkben mindenki iránt! Lássuk be, hogy mi magunk is bűnösök
vagyunk, akik Isten felemelő irgalma nélkül elvesznénk bűneink
mélyében. Gondoljunk mindig Jézusra, aki nem azért jött, hogy elítéljen
minket, hanem, hogy megváltson.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel
folyamatosan megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség
Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te
irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által
megbocsátásod örömét terjesszék!
XVI. Benedek pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180226.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum