2017. április 22., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-04-22

2017. április 22. – Szombat

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának
jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment,
és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a
tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem
hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak
útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a
többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a tizenegy
(apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette
hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik
látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
Mk 16,9-15

Elmélkedés:

A feltámadás első hirdetői Mária Magdolna és az asszonyok voltak. Hiába
mondták el az apostoloknak találkozásukat az Úrral, ők nem hittek nekik. E
hitetlenség miatt kapnak szemrehányást Jézustól, amikor végre nekik is
személyesen jelenik meg. Erről olvasunk a mai evangéliumi részben. Úgy
tűnik, hogy az emberi tanúságtétel segíthet másokat a hit útján, de a
személyes találkozás nélkülözhetetlen. Később Tamás sem hisz
apostoltársainak, és saját szemével szeretné látni a Feltámadottat, meg
akar győződni arról, hogy az Úr valóban él. Talán érthető számunkra ez a
hitetlenség, Jézus számára mégis elfogadhatatlan. A hit azt kívánja
tőlünk, hogy biztos ismeretek és tudás nélkül is bízzunk a másik félben és
az ő szavának igazságában. A bizalom azt feltételezi, hogy igazmondónak
tartjuk a másik személyt. Ugyanakkor még a hívő embert is megkísérti
időnként a hitetlenség, a kételkedés, a bizonytalanság. Ezért kell
szüntelenül kérnünk Jézust: Növeld bennünk a hitet! Ezt kérték egykor az
apostolok is, kérjük mi is!
Elfogadom-e, elhiszem-e mások tanúságtételét Jézusról? Törekszem-e a
rendszeres találkozásra Jézussal az imádságban és a szentáldozásban?
Tanúságot teszek-e hitemről, hogy mások is eljussanak a hitre? Indulok-e
hirdetni Krisztus örömhírét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170422.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum